Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Value For Money Advisory

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Ο Στρατηγικός σας Συνεργάτης για Επιτυχία

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις και βρίσκονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της Value For Money Advisory σας παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, και να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.


Πώς οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της VFM Advisory Βοηθούν τις Επιχειρήσεις;

Καθοδήγηση: Σας παρέχουμε ουσιαστικές συμβουλές και υποστήριξη, βασισμένες σε τεκμηριωμένες αναλύσεις.

Προσαρμογή: Κατανοούμε τις μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις της δικής σας επιχείρησης και σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις.

Διορατικότητα: Σας βοηθάμε να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, να βελτιώσετε την απόδοσή σας και να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Διαδικασίες: Βοηθάμε να απλοποιήσετε τις διαδικασίες σας, να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητά σας και να απελευθερώσετε πολύτιμες πηγές για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων-Value For Money Advisory

Προσαρμοσμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Για:

Εξειδικευμένες Λύσεις για κάθε Επιχειρηματικό Μέγεθος

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Αξιολογούμε και βελτιώνουμε τις επιχειρησιακές σας διαδικασίες, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Startups

Σας βοηθάμε να αναπτύξετε ένα πλήρες και πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο για να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση.

Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σας βοηθάμε να οργανώσετε τον χρόνο σας, να θέσετε προτεραιότητες και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας.

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων για κάθε Επιχειρηματική Ανάγκη

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Business Strategy Consulting)

Σας βοηθάμε να διαμορφώσετε μια σαφή και αποτελεσματική στρατηγική για την επιχείρησή σας, λαμβάνοντας υπόψη το όραμά σας, τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείστε, τους ανταγωνιστές σας και τις τάσεις του κλάδου. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να θέσετε μετρήσιμους στόχους και να αναπτύξουμε ένα πλάνο υλοποίησης της στρατηγικής σας.

Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα σας εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σας στόχων. Το επιχειρηματικό σας σχέδιο θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της αγοράς, του ανταγωνισμού, της στρατηγικής marketing και πωλήσεων, και της ομάδας σας.

Οικονομοτεχνική Μελέτη – Μελέτες Σκοπιμότητας

Διεξάγουμε οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας για να αξιολογήσετε την βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα νέων επενδύσεων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σας παρέχουμε αντικειμενική και τεκμηριωμένη άποψη για την λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων.

Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησής σας, για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία της και την προστασία από τυχόν κινδύνους. Υλοποιούμε μελέτες αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, και σας προτείνουμε ενέργειες βελτίωσης.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Σας βοηθάμε να διασφαλίσετε την τήρηση όλων των απαραίτητων κανονισμών και νομοθεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, φορολογίας, GDPR, κ.α.

Αναδιάρθρωση Επιχείρησης

Σας βοηθάμε να αναδιαρθρώσετε την επιχείρησή σας, σε περίπτωση που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ή επιθυμείτε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητά της. Σας προτείνουμε λύσεις για την εξυγίανση της επιχείρησης, την μείωση του κόστους, και την αύξηση της κερδοφορίας.

Εμπειρία σε κάθε Κλάδο

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους με πολυετή εμπειρία και γνώση σε διάφορους κλάδους.

Τεχνολογία

Marketing

Logistics

Υγεία

Ενέργεια

Ανθρώπινοι Πόροι

Συμβουλευτικές υπηρεσίες-Value For Money Advisory

Εμπιστευθείτε την Εμπειρία μας για να επιτύχετε:

Αύξηση Παραγωγικότητας

Βελτίωση επιδόσεων

Ανάπτυξη

Επιτυχία

Γιατί Να Επιλέξετε Τους Σύμβουλους Επιχειρήσεων της VFM Advisory;

01

Εμπιστοσύνη

Σας προσφέρουμε διαφάνεια & εχεμύθεια

02

Αποτελεσματικότητα

Φροντίζουμε για την άψογη & έγκαιρη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας.

03

Ευελιξία

Προσαρμοζόμαστε στις δικές σας ανάγκες & απαιτήσεις.

Επικοινωνήστε Με Τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων

+30 210 6013605

st@valueformoney-advisory.gr

Εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για επικοινωνία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων της Value For Money Advisory εύκολα και απλά μέσα από το website είτε απευθείας στο τηλέφωνο 210-6013605.

επικοινωνηστε μαζι μασ
Λογιστική υποστήριξη επιχειρησεων
επικοινωνηστε τωρα

210-6013605

6977 072064

Οι οικονομικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας δεσμεύονται να σας παρέχουν κορυφαίες λογιστικές, οικονομικές και φορολογικές λύσεις. Ας χαράξουμε μαζί την πορεία σας προς την οικονομική σας επιτυχία.

Κλείστε online Συνάντηση