Οι Υπηρεσίες μας

  • Ανάλυση Κόστους
  • Reporting
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίου
  • Έλεγχος & Τήρηση Λογιστικών Καταστάσεων
  • Μισθοδοσία
  • Φορολογικές Δηλώσεις
  • Δηλώσεις & Μεταβολές Ακίνητης Περιουσίας (Ε9)
  • Ρύθμιση Οφειλών